CHÍNH SÁCH THU ĐỔI VÀ BẢO HÀNH

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI

Tất cả sản phẩm tại Miracle Diamond được miễn phí làm mới, đánh bóng trong suốt thời gian quý khách sử dụng.

 

Quý khách được đổi lại sản phẩm khác trong vòng 03 ngày nếu sản phẩm còn nguyên vẹn và giá trị sản phẩm đổi phải lớn hơn hoặc bằng sản phẩm đã mua.

Trang sức đính kim cương bị rơi hột kim cương tấm do lỗi kỹ thuật được bảo hành gắn lại miễn phí trong vòng 01 tháng từ lúc quý khách mua sản phẩm.

Đối với trang sức đính kim cương bị rơi hột kim cương tấm sau 01 tháng sử dụng: Miracle Diamond sẽ hỗ trợ gia công miễn phí lại cho quý khách.

Lưu ý: trang sức đính kim cương bị rơi hột kim cương tấm do lỗi khách quan, đầu chấu biến dạng so với ban đầu: Miracle Diamond sẽ hỗ trợ gắn lại cho quý khách với giá tốt nhất.

CHÍNH SÁCH THU ĐỔI

 

Đối với trang sức đính kim cương: đổi lớn -15%, bán lại -25%.

Đối với trang sức không đính kim cương: đổi lớn -20%, bán lại -30%.

Đối với trang sức thiết kế riêng cho quý khách: đổi lớn -30%, bán lại -40%.

Đối với kim cương giám định: đổi lớn -5%, bán lại -10%.

 

ĐIỀU KIỆN THU ĐỔI

Trang sức phải còn nguyên vẹn, đúng trọng lượng được ghi trong giấy đảm bảo, không bị biến dạng, gãy đứt, hư hỏng. 

Kim cương giám định phải còn nguyên vẹn, không nứt, mẻ, trầy xước; trọng lượng và thông số phải đúng khớp với giấy đảm bảo và giấy giám định kim cương.

Giấy đảm bảo và giấy giám định kim cương phải còn nguyên vẹn, không gạch xóa, sữa chữa, bôi bẩn; thông tin trong giấy vẫn còn xem được.

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Trong trường hợp sản phẩm KHÔNG ĐẠT ĐIỀU KIỆN THU ĐỔI, sản phẩm vẫn được Miracle thu đổi theo giá thị trường.

Chúng tôi chỉ thực hiện thu đổi đối với SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI, không thu đổi đối với sản phẩm ngoài thị trường.